Castelan Galego
 
 
 
 
 

Cada día os cidadáns atópanse con maiores complicacions á hora de comprar unha vivenda ou calquera outro inmoble, o que se xunta con que cada vez dispoñen de menos tempo para solucionar tódolos trámites que este proceso xenera. Por elo ofrecémoslles a posibilidade de asesoralos en tódolos aspectos técnicos, económicos e xurídicos que sean precisos, así como acompañalos nas xestións para as que nos requira, incluídas as relacionadas ca financiación da adquisición, de ser esta necesaria.

Se do que se trata é de encargar a execución de calquera tipo de obra tamén nos atopará ao seu lado para a solución da específica problemática que elo xenera.