Castelan Galego
 
 
 
 

CONDICIONES GENERALES DE USO

PICHEL HERMANOS, S.L. con domicilio na Avenida da Estación, nº 2, Lalín -Pontevedra (España), C.I.F.: B- B-36.040.251, inscrita no rexistro mercantil de Pontevedra, libro 530 de sociedades, folio 91, folla 7.401. inscripción 1ª , e con e-mail: info@pichelhermanos.com , abreu esta site "www.pichelhermanos.com" (Concepto e desenrolo Victor Troitiño Gómez ), para información persoal dos seus usuarios.

A utilización pola súa parte do site queda suxeita ó cumprimento polas condicións xerais de acceso e utilización detalladas máis adiante e ó conxunto de leis aplicables. Desde o momento en que vostede decida acceder a site e que navegue por ela ou a utilice, vostede está aceptando sen reserva as Condicións Xerais.

O acceso á site é gratuito e para navegar por ela non é necesario que revele a súa identidade nin facilite ningún dato persoal.

As fotografías, textos, eslogans, diseños, imáxenes, secuencias animadas sonoras ou non, así coma tódalas obras integradas na site son propiedade de PICHEL HERMANOS, S.L .

Calquera transmisión, distribución, reproducción ou almacenamento, total ou parcial, precisa o previo e expreso consentimento por escrito dirixido a PICHEL HERMANOS, S.L ,excepto cando se indique o contrario.

INFORMACIÓNS SOBRE SERVIZOS.

Esta web constitue unha presentación xeral dos servizos que presta PICHEL HERMANOS, S.L . A información e datos descritos nesta site son de carácter meramente informativo, rogámoslles que para confirmar calquera dato se poñan en contacto con PICHEL HERMANOS S.L .

As características dos servizos presentados na site www.pichelhermanos.com son as existentes no momento da súa posta on line ou de actualización das diferentes páxinas da site.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE.

En ningún caso, PICHEL HERMANOS, S.L poderá ser responsable de problemas directos ou indirectos, de perxuizos materiais, pérdida de datos ou de programa, perxuizos financieiros, resultado do acceso ou uso da súa site. O contido da site preséntase sen ningunha garantía sexa cal sexa a súa natureza.

A información sobre os servizos correponden á definiación do momento da posta on line das páxinas da site; non son proporcionadas máis que a título indicativo e non serán consideradas como constituintes dunha oferta contractual de servizos procedentes de PICHEL HERMANOS, S.L . Pode haber omisións ou errores.

LINKS HIPERTEXTO

A actualización dun link hipertexto cara a site www.pichelhermanos.com necesita unha autorización previa escrita por PICHEL HERMANOS S.L. Se desexa incluir na súa site un link hipertexto da nosa site, debe contactar co responsable da site.

PICHEL HERMANOS, S.L. non pode en ningún caso ser responsable da actualización das sites que fai un link hipertexto e non ten ningunha responsabilidade sobre o contido, os produtos, os servizos, etc...,dispoñibles nesas sites ou a partir desas sites.

PROTECCIÓN DE DATOS

De acordo á L.O.P.D. e a L.S.S.I., Pichel Hermanos S.L., infórmalle de que a súa dirección de correo electrónico, así como o resto dos datos de carácter persoal que nos facilite, serán obxecto de tratamento automatizado nos nosos ficheiros, coa finalidade de xestionar a axenda de contactos da nosa empresa e para o envío de información comercial por este ou outro medio de comunicación. Vostede poderá en calquera momento exercer o dereito de acceso, rectificación, cancelación ou oposición por este medio ou mediante escrito con copia do DNI a Avda. da Estación nº 2, 36500 Lalín (Pontevedra).

DEREITO APLICABLE.

As presentes Condicións Xerais están sometidas ao dereito español. O idioma das Condicións Xerais é o español. En caso de litixio, os tribunais españois serán os únicos competentes.

POSTA AO DÍA DAS CONDICIÓNS XERAIS

PICHEL HERMANOS, S.L. resérvase o dereito de modificar ou actualizar en calquera momento o acceso ao site así como as Condicións Xerais. Estas modificacións ou actualizacións afectan ao usuario no sentido de que debe acudir a esta sección para verificar as Condicións Xerais en vigor.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Pode consultar esta site sen revelar a súa identidade ou dar a máis mínima información persoal.